Jabuco
Jaspers Budgetcoaching
 

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bestemd ter algemene informatie. Aan de
informatie die op deze website wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend.
Jaspers Budgetcoaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van
het gebruik van de op deze website verstrekte informatie of van links naar websites
van derden. Dergelijke informatie en websites zijn door ons niet beoordeeld op juistheid,
volledigheid of actualiteit. Wij hebben daarop geen invloed en kunnen daarvoor dan ook
geen aansprakelijkheid accepteren.
Jaspers Budgetcoaching behoudt zich het recht voor om de informatie (waaronder teksten, foto's,
illustraties en verwijzingen naar andere sites) op deze website/internetdiensten op ieder moment
te wijzigen zonder dat vooraf aan te kondigen. Jaspers Budgetcoaching raadt u aan deze gebruiksvoorwaarden
regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.


Privacy

Jaspers Budgetcoaching hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens
die u aan haar verstrekt. Bij het verwerken van de gegevens respecteert zij uw privacy,
onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Jaspers Budgetcoaching behoudt zich het recht voor om deze bepalingen op ieder moment te wijzigen.
Jaspers Budgetcoaching raadt u aan deze privacybepalingen regelmatig te raadplegen, zodat u van
eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.


Copyright

Jaspers Budgetcoaching behoudt zich het auteursrecht voor betreffende de via de internetsite
van Jaspers Budgetcoaching verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo′s en fotomateriaal.
Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op de site van Jaspers Budgetcoaching mag zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jaspers Budgetcoaching openbaar worden gemaakt,
verspreid en/of verveelvoudigd.
Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.