Jabuco
Jaspers Budgetcoaching
 

Nieuwsflitsen

 • 19-jun-2024 In 2019 was 7% van de schuldendossiers van jongeren (18 tot 25 jaar).
  Nu is dit gestegen naar 16%. Met name de rekening van de zorgverzekering blijft
  liggen. Afterpay rekeningen van Riverty, Klarna en dergelijke worden vaker op
  tijd betaald, wellicht door de hogere incassodruk hiervan. Bron: Zorgverzekeringslijn
 • 26-mrt-2024 Na jaren van daling is het aantal daklozen ‘zorgelijk’: 30.600 mensen
  tussen de 18 en 65 jaar (2023: 26.600 mensen). De dalende trend sinds 2018 is nu
  een stijgende. Er zijn meer daklozen uit een ander Europees land en er zijn meer
  vrouwelijke daklozen tussen 18 tot 27 jaar. Bron: NOS
 • 20-mrt-2024 4% van de werknemers in loondienst kan de rekeningen niet meer betalen.
  Zo’n 22% lukt dat maar net. De werkgever is vaak niet op de hoogte, maar kan
  wel helpen. De werknemers ervaren stress en kunnen zich minder goed concentreren.
  Op den duur leidt dit tot (langdurig) ziekteverzuim. Bron: De Telegraaf
 • 1-jan-2024 Het minimum uurloon bedraagt nu € 13,27. Het maakt hierbij dus niet
  meer uit of je 36, 38 of 40 uur per week werkt. Bron: Rijksoverheid
 • 28-dec-23 Alle informatie over de toeslagen 2024 zijn hier te vinden.
 • 1-jul-2023 De wettelijke rente gaat omhoog van 4 naar 6 % (behalve voor toeslag-
  schulden) en de maximale rente voor consumptief krediet gaat van 12 naar 14 %.
  Lenen en roodstaan worden dus duurder. In juni 2023 was er een inflatie van 5,7%,
  dus de prijzen zijn ook flink gestegen. Bron: Plusonline
 • 26-apr-2023 56,5% van de Nederlanders heeft een consumptief krediet. In Limburg
  met name in de gemeente Eijsden-Margraten is dit percentage 63,1%. De percentages
  betalingsachterstanden en mensen in de schuldhulpverlening liggen daar echter weer
  lager, namelijk 1,3% ten opzichte van 3,0% in Nederland. De hoge huizenprijzen en
  de redelijk vermogende mensen daar zouden hier de reden van kunnen zijn. Bron: BKR
 • 14-apr-2023 Tussen 2018 en 2021 steeg het totaal aantal aangevraagde betalings-
  regelingen bij het CJIB van circa 191.000 naar 298.000. De meeste van deze
  regelingen eindigen in volledige betaling. Een regeling is mogelijk vanaf een
  boete van minimaal 75 euro. Bron: WODC.
 • 16-mrt-2023 In 2022 was 60% van de Nederlanders financieel ongezond of kwetsbaar,
  tegen 50% in 2021. Slechts 54% van de huishoudens kan alle rekeningen zonder
  problemen betalen. Bron: onderzoek Deloitte/Nibud/Universiteit Leiden
 • 20-okt-2022 In september 2022 waren 382.000 mensen werkloos, dat is net als in
  augustus 3,8 % van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden
  nam het aantal werklozen toe met 14.000 per maand. Tegelijkertijd steeg het aantal
  werkenden van 15 tot 75 jaar, met gemiddeld 6.000 per maand. UWV registreerde
  eind september 152.000 lopende WW-uitkeringen. Bron: CBS
 • 18-okt-2022 Het aantal mensen met een geregistreerd betalingsprobleem (eind
  augustus 2022: 538.000 tegenover 632.000 in 2021) of met een consumptief krediet
  (eind augustus 2022: 7,8 miljoen Nederlands gezamenlijk ruim 11,8 miljoen kredieten
  tegenover 8,5 miljoen Nederlanders met circa 10 miljoen kredieten in 2021) is in
  de afgelopen 12 maanden opnieuw afgenomen.
  Het aantal jongeren (18 tot en met 24 jaar) met betalingsproblemen nam wel sterk toe
  (36.000 tegenover 31.000 een jaar eerder). Bron: Kredietbarometer stichting BKR.
 • 1-sep-2022 Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is het eerste halfjaar van
  2022 gedaald tot het laagste niveau in negen jaar tijd. Er waren vooral minder jongeren
  tot 27 jaar. Eind juni 2022 zaten er 401.000 mensen in de bijstand; 22.000 minder
  bijstandsgerechtigden dan eind juni 2021. Bron: CBS
 • 11-jul-2022 Bijna één op de tien Nederlanders (ruim 9%) valt binnen een jaar terug
  na een opgelost betalingsprobleem, vooral als iemand meerdere kredieten op
  zijn naam heeft staan. Bron: Schuldenmonitor BKR
 • 1-mrt-2022 In 2021 was 17% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder, bijna
  2,5 miljoen mensen, naar eigen zeggen slachtoffer van #online #criminaliteit.
  De meesten kregen te maken met online oplichting en #fraude. Een op de drie
  slachtoffers ondervindt psychische of financiële problemen door wat hen overkomen
  is. Minder dan de helft doet melding van online criminaliteit, bijna 20% doet
  aangifte, zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2021. Bron: CBS
 • 8-feb-2022 Volgens onderzoek van het Centraal Planbureau hangen problematische
  schulden en mentale gezondheid negatief samen. Marleen Smit van Divosa vindt
  dat het onderzoek van het CPB laat zien dat een investering in het voorkomen
  en oplossen van schulden voordeel kan geven in andere domeinen, waaronder het
  zorgdomein. Bron: BKR
 • 22-dec-2021 De Kredietbarometer toont aan dat eind 2020 ruim 8,5 miljoen
  Nederlanders samen ongeveer 10,5 miljoen consumptieve kredieten hadden.
  Driekwart jaar later zijn die cijfers gedaald tot respectievelijk ruim 8,1 miljoen
  Nederlanders met ruim 9,8 miljoen kredieten. Ook het percentage Nederlanders
  met geregistreerde betalingsproblemen nam af: van 4,3% van alle inwoners ouder
  dan 18 jaar eind 2020 (618.000) naar 4,2% eind september 2021 (bijna 594.000).
  Opmerkelijk is de stijging in betalingsproblemen bij de jongeren tussen 18 en 24 jaar
  en bij de 60-plussers. Bij de 70-plussers steeg het aantal kredieten. Na een aantal
  jaren met een lichte algemene stijging van de cijfers, laten die sinds het uitbreken
  van de coronapandemie een dalende trend zien. Bron: BKR
 • 19-okt-2021 Huishoudens met een eigen woning hadden in 2020 een doorsnee
  vermogen exclusief eigen woning van € 36.300,-, huurders gemiddeld € 2.600,-.
  Het betreft vermogen exclusief de eigen woning en de eventueel bijbehorende
  hypotheekschuld. Bron: CBS
 • 21-sep-2021 In 2022 zal de netto thuiswerkvergoeding, berekend door het Nibud,
  in de wet komen te staan. Deze netto vergoeding van 2 euro per dag, staat
  los van kosten voor telefoon, internet, inrichting werkplek en compensatie
  thuiswerkvergoeding. Bron: Nibud
 • 29-jul-2021 De hulp van bedrijven voor werknemers met schulden komt nog maar
  moeilijk van de grond, terwijl dat bedrijven een hoop geld kan schelen. Dat schrijven
  Rosanne Oomkens en Roeland van Geuns in het nieuwste nummer van het economische
  vakblad ESB, waarover het Nederlands Dagblad bericht. Bron: ANP
 • 22-jul-2021 In 2020 had nog 18,7 % van alle mensen die hun schuldenproblematiek
  hadden opgelost binnen een halfjaar opnieuw betalingsproblemen. Dit jaar is dat 19,3 %
  Bron: BKR
 • 16-apr-2021 In 2020 werden bijna 3.000 mensen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering.
  Dat is een derde minder dan een jaar eerder. Bron: CBS
 • 23-sep-2020 In het 2e kwartaal van 2020 was het saldo van inkomsten en uitgaven van
  de overheid bijna 24 miljard euro negatief. Sinds het begin van de tijdreeks in 1995 is
  het tekort van de overheid in een enkel kwartaal nog nooit zo groot geweest. Bron: CBS
 • 4-sep-2020 Ruim 100.000 huishoudens kunnen na verlies van werk binnen een half jaar
  hun maandlasten niet meer dragen. 73.000 hebben die grens na hooguit drie maanden al
  bereikt. Zelfstandigen zijn extra kwetsbaar, zelfs met Tozo. Bron: CPB
 • 2-sep-2020 Een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) biedt
  gemeenten vanaf begin 2021 de mogelijkheid om eerder aan de bel te trekken bij mensen
  bij wie de schulden zich beginnen op te stapelen. In Amsterdam, een van de gemeenten
  waar vroegsignalering al langer wordt toegepast, ligt de gemiddelde schuld van inwoners
  met een schuldhulpverleningstraject 16.000 euro lager dan het landelijk gemiddelde van
  42.000 euro. Bron: BKR
 • 10-aug-2020 Het maximale kredietpercentage is verlaagd van 14% naar 10%.
 • 6-jul-2020 BKR krijgt boete van AP (Autoriteit Persoonsgegevens) voor een te beperkte
  inzage in de eigen BKR-registratie van burgers: alleen schriftelijk en eens per jaar. Bron: BKR
 • 27-dec-2019 Ruim 80% van de Nederlanders heeft een financieel voornemen voor 2020.
  41% van de ondervraagden wil meer sparen voor een buffer, 36% wil minder onnodige
  uitgaven doen en 35% wil zuiniger aandoen. 33% denkt te kunnen besparen op boodschappen
  en winkelen en uit eten gaan. 25% verwacht te kunnen besparen op de energiekosten. De
  leeftijdsgroep tussen 18 en 24 jaar denkt vooral te kunnen besparen door minder koffie
  te halen (29%) en minder uit eten te gaan (41%). Bron: Wijzer in Geldzaken
 • 23-aug-2019 Sinds de eerste schatting in 2009, is het aantal dakloze 18- tot 65-jarigen in
  Nederland toegenomen van 17,8 duizend naar 39,3 duizend in 2018. Het aantal daklozen
  tussen 18 en 30 jaar is in deze periode verdrievoudigd, evenals het aantal daklozen met
  een niet-westerse migratieachtergrond. Bron: CBS
 • 4-aug-2019 Meer inflatie het eerste halfjaar. In vergelijking met de andere Europese landen
  stegen de consumentenprijzen voor energie in Nederland in het eerste halfjaar veruit het
  snelst, namelijk 10,2 %. Gemiddeld in het eurozone was de stijging 3,7 %. Voor voedings-
  middelen, dranken en tabak was de prijsstijging in Nederland gemiddeld 3,3 %. De gemiddelde
  prijsstijging voor voeding in het eurogebied was 1,7 %. Bron: CBS.
 • 17-mei-2019 Het aantal huiseigenaren met een betalingsachterstand op hun hypotheek
  blijft sinds juli 2015 dalen. Op 1 april 2019 hadden ruim 73.000 consumenten een
  betalingsachterstand van minimaal 3 maanden op hun hypotheek. Een jaar geleden
  waren dit er nog bijna 86.000. Ten opzichte van een half jaar geleden kwamen er bijna 3.800
  nieuwe consumenten met een betalingsachterstand bij, maar wisten ruim 10.000 consumenten
  hun achterstand in te lossen. Bron: BKR.
 • 8-mei-2019 Het lukt DUO niet om het aantal oud-studenten met een studieschuld en
  betalingsachterstand naar beneden te krijgen. Een op de vijf is nog altijd wanbetaler,
  nagenoeg evenveel als in 2014/2015. Er raken ook nog steeds veel oud-studenten 'zoek'.
  DUO heeft van bijna 20.000 studenten geen actuele gegevens, waardoor een bedrag
  van ruim 76 miljoen euro niet kan worden geïnd. Bron: NOS.
 • 11-apr-2019 Weinig Nederlanders weten hoeveel abonnementen ze hebben.
  De meerderheid denkt maar een paar abonnementen te hebben afgesloten, terwijl het
  merendeel 5 tot 15 abonnementen heeft. Ongeveer 30% van de mensen zit langer vast aan
  een abonnement dan de bedoeling was. De helft van de huishoudens weet niet hoeveel geld
  er maandelijks aan abonnementen wordt uitgegeven. Bron: Nibud.
 • 19-feb-2019 De totale studieschuld bedroeg 15,5 miljard euro in 2017 (2016: 13,9 miljard).
  De studieschuld loopt elk jaar op; in 2011 bedroeg deze nog 9,5 miljard euro. In 2017
  hadden bijna 1,1 miljoen huishoudens een studieschuld (82 duizend meer dan in 2016).
  Ook is de doorsnee studieschuld opgelopen tot 8100 euro in 2017 (2016: 7400 euro).
  Bron: CBS
 • 30-nov-2018 Eind 2017 woonde bijna 7 % van alle minderjarige kinderen in een bijstands-
  gezin. Dat zijn 228.000 minderjarige kinderen, bijna 3.000 minder dan in 2016. Hiermee
  is het aantal kinderen in bijstandsgezinnen voor het eerst sinds 2009 gedaald. Bron: CBS
 • 6-aug-2018 Overledenen worden steeds vaker op kosten van de gemeenschap begraven.
  Inmiddels wordt 1 op de 70 begrafenissen betaald door de gemeente. In 2015 waren dat er
  voor Amsterdam al 441. Bron: Het Parool
 • 25-jul-2018 Van de in 2017 door het CBS ondervraagden beoordeelde 75 % zijn financiële
  situatie als positief. Dat was vier jaar eerder nog 68 %. Over hun financiële toekomst
  was precies 50 % van de ondervraagden positief, tegenover 40 % in 2013. Bron: nu.nl
 • 25-mei-2018 Met ingang van vandaag, de dag waarop de Algemene Verordening Gegevens-
  bescherming (AVG) in werking treedt, kunt u eenmaal per jaar gratis uw BKR-registratie
  opvragen. Het kost u alleen een afdruk, een kopie en een envelop met postzegel. Bron: BKR
 • 4-mei-2018 Het aantal hypotheekbezitters dat problemen heeft met het betalen van de
  hypotheeklast, is flink afgenomen. Per 1 april waren er bijna 86.000 mensen met een
  langdurige betalingsachterstand op hun hypotheek, 12 % minder dan een jaar geleden.
  Er is al sinds juli 2015 (ruim 113.000 mensen) sprake van een dalende trend. Oorzaak: het
  einde van de economische crisis, de afnemende werkloosheid in de afgelopen jaren en
  overheidsmaatregelen als de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Bron: BKR
 • 16-apr-2018 Mensen verliezen het overzicht over hun financiën omdat die deels online
  binnenkomt. Vooral 18 tot 35-jarigen en mensen die niet vaardig zijn in de digitale wereld
  lopen volgens het Nibud risico. Zeker twee op de vijf Nederlanders hebben moeite met het
  overzicht over hun financiële situatie. Die mensen hebben vaker betalingsachterstanden en
  staan vaker rood dan mensen die hun administratie wel op orde hebben. Bron: Nibud
 • 1-apr-2018 Vanaf nu kun je geen huurtoeslag meer krijgen voor een recreatiewoning,
  ook niet als je dit tot die tijd wel ving. Alle huurtoeslag die je na 1 april 2018 hebt
  ontvangen, zal worden teruggevorderd. Bron: Belastingdienst.
 • 8-mrt-2018 De consumentenprijzen waren in februari 1,2 % hoger dan een jaar eerder. In
  januari was de prijsstijging van goederen en diensten op jaarbasis 1,5 procent. Bron: CBS
 • 30-jan-2018 Absoluut gezien zijn er minder kredietnemers met problemen en ondanks
  de groei (door nieuw toegevoegde registraties van private lease-contracten en mobiele
  telefoonkredieten) zijn er relatief minder achterstanden dan in alle voorgaande jaren
  (sinds 2012). Er staan in totaal 10,4 miljoen mensen geregistreerd. Slechts 6,5 % heeft
  een betalingsachterstand. 93,5 % van de consumenten met een kredietverplichting heeft
  dus een positieve registratie. Bron: BKR
 • 11-okt-2017 Drie miljoen Nederlanders waren vorig jaar financieel kwetsbaar. Twee miljoen
  vrouwen en een miljoen mannen. Dit is een dalend aantal wegens hogere arbeidsdeelname en
  vrouwen met parttime banen zijn meer uren gaan werken. Een half miljoen vrouwen hadden
  geen inkomen omdat zij samenwonen met een partner. Nog een half miljoen vrouwen hadden
  een korte werkweek. De overige vrouwen hadden een uitkering eveneens als tweederde van
  de financieel kwetsbare mannen. Een derde van beide groepen is ouder dan 55 jaar.
  Qua opleidingsniveau is bij de mannen met een laag opleidingsniveau 40%, met een middelbaar
  opleidingsniveau 20 % en bij de hoogopgeleiden 10 % financieel kwetsbaar. Bron: ANP
 • 3-sep-2017 Meer dan de helft van de studenten (54 %) gebruikt de rentedragende lening die zij
  hebben afgesloten voor hun studie, ook om te sparen. Bijna 40 % spaart van het geleende
  bedrag omdat lenen nu zo goedkoop is. Als gevolg van de invoering van het studievoorschot
  zijn 2 x zoveel studenten gaan lenen. Bron: Nibud.
 • 20-jul-2017 Het aantal consumenten met een betalingsachterstand is het afgelopen jaar gedaald.
  Bij BKR staan nu 711.000 mensen geregistreerd met een betalingsachterstand, 5% minder dan
  vorig jaar. In totaal staan er 10,25 miljoen Nederlanders geregistreerd, omdat ze een lening
  of krediet hebben van meer dan 250 euro. Voor het overgrote deel, 93%, is er geen vuiltje aan
  de lucht. Bron: nu.nl
 • 27-jun-2017 Mensen besteden hun vakantiegeld bewuster wanneer ze het één keer per jaar
  krijgen uitbetaald, dan wanneer ze een bedrag per maand krijgen. Een op de vijf Nederlanders
  gaat dit jaar niet met vakantie. Meer nog dan vorig jaar vinden zij een vakantie te duur.
  Bron: Nibud
 • 9-jun-2017 In 2016 ontvingen 823.000 kinderen kinderopvangtoeslag (2015: 764.000). De BSO
  ving 441.000 kinderen op, de dagopvang 437.000. Een flinke stijging dus. Bron: CBS
 • 18-mei-2017 Te weinig geld hebben voor eten, schaamte voor je eigen leefsituatie of niet de
  zorg kunnen krijgen die je nodig hebt. Het zijn problemen waar veel Nederlanders met een laag
  inkomen tegenaan lopen, blijkt uit een nieuwe studie van marktonderzoeksbureau GfK. Van de
  mensen die armoede ervaren zegt 80 procent dat geldgebrek hun gezondheid en waardigheid
  beïnvloedt, 91 procent ziet hun vrije keuze aangetast. Veel mensen hebben weer werk, maar
  schulden en boetes spelen een grote rol. Bron: marktonderzoeksbureau GfK/Trouw
 • 17-mrt-2017 Zo'n 8 tot 12 % van de kinderen leeft in armoede. In 2014 waren dat 378.000 jongens
  en meisjes. Dat is 1 op de 9. Deze kinderen moeten een beroep kunnen doen op voorzieningen
  die de gevolgen van armoede compenseren. Ze moeten mee kunnen doen aan sport en culturele
  uitstapjes. Van de arme kinderen heeft 60 % werkende ouders. Werk is dus niet altijd een
  garantie tegen armoede, omdat sommige mensen te weinig verdienen met hun werk. Ze komen
  ook niet meer in aanmerking voor voorzieningen.De SER pleit voor een armoederegisseur in
  iedere gemeente, met als belangrijke taak de werkende minima in beeld te krijgen.
  Ook scholen zijn belangrijk voor het signaleren van armoede. Leerkrachten zijn vaak de eerste
  buitenstaanders die de effecten bij kinderen opmerken. Ook moeten scholen kinderen leren met
  geld om te gaan én de eigen bijdrage van ouders beheersbaar houden. Bron: SER
 • 28-feb-2017 Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2016 met 18.000 toegenomen.
  Eind 2016 waren er 467.000 bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd. Bekeken naar herkomst
  is de toename toe te schrijven aan personen met een niet-westerse migratieachtergrond.
  Vooral meer jongeren en ouderen zijn in de bijstand terechtgekomen. Bron: CBS
 • 18-nov-2016 Liefst 17 procent van alle consumenten is in 2016 (tussen medio 2015 en medio
  2016) van energieleverancier gewisseld. De besparing is gemiddeld 300 euro. Consumenten
  die al eens zijn overgestapt, doen dit ook vaker. Ongeveer 64 procent van deze groep is twee
  keer of vaker overgestapt. Bron: Autoriteit Consument en Markt
 • 12-nov-2016 In 2012 overleden ruim 140.000 Nederlanders, waarvan 1.880 een schuld
  achterlieten. Als je een schuld erft, dan bedraagt deze al gauw 15.500 euro. Mede hierdoor
  steeg ook het aantal beneficiaire (onder voorbehoud) aanvaardingen en het aantal verworpen
  erfenissen. Per 1 september jl. is het erfrecht veranderd om Nederlanders te beschermen
  tegen schulden uit een erfenis. Wanneer je erachter komt dat er schulden zijn, kun je naar
  de kantonrechter stappen om de erfenis alsnog beneficiair te aanvaarden.
  Bron: Eigen Huis Magazine
 • 8-okt-2016 Jongeren tot 21 jaar die met schuldeisers te maken krijgen, houden bijna geen
  geld meer over om van rond te komen. Dat gaat veranderen. Het bedrag waar schuldeisers
  niet aan mogen komen (de zgn. beslagvrije voet) wordt voor deze groep verhoogd van 300
  euro naar 800 tot 900 euro. Dat is het voorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) dat
  overigens nog wel door de beide Kamers moet worden goedgekeurd. Bron: De Telegraaf
 • 17-sep-2016 Naar aanleiding van de evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  trekt staatssecretaris Klijnsma van SZW de komende drie jaar 7,5 miljoen extra uit voor
  verbetering van de schuldhulpverlening. Ze past wetgeving aan waar dat nodig is (o.a.
  wetsvoorstel aanpassing Beslagvrije voet), wil de professionaliteit en de registratie
  in de schuldhulp verbeteren en laat de inspectie onderzoek doen naar de toegankelijkheid.
  Bron: Rijksoverheid.nl
 • 11-aug-2016 De werkloosheid onder 55-plussers neemt sinds begin dit jaar af. In het
  2e kwartaal was 7,4 % van de 55-plussers werkloos, tegen 7,9 % vorig jaar. Daarmee was
  er voor het 2e achtereenvolgende kwartaal een daling zichtbaar ten opzichte van 2015.
  De beroepsbevolking in de leeftijdsgroep groeit, maar het aantal werkenden onder hen
  stijgt harder. Het blijft wel lastig voor oudere werklozen om een baan te vinden. Van de
  werkloze 55-plussers was in het tweede kwartaal nog steeds bijna 70 % al langer dan
  een jaar op zoek naar werk. Bron: CBS.
 • 16-jul-2016 Het aantal 50-plussers met een ww-uitkering is verder gedaald. Uitkerings-
  instantie UWV spreekt van een omslag en verwacht dat de trend de komende anderhalf jaar
  doorzet. In maart werden 216.000 uitkeringen verstrekt aan ouderen, eind mei waren dat er
  211.000. Het UWV komt volgende week met nieuwe cijfers naar buiten. Bron: De Telegraaf.
 • 20-apr-2016 Het CBS meldde maandag dat van alle leeftijdscategorieën 65-plussers het
  minste risico lopen in armoede te leven. Gebaseerd op de inkomensgegevens over de jaren
  2011 tot en met 2014 is de kans op armoede voor iemand van bijvoorbeeld 70 jaar 4,8% en
  de kans op langdurige armoede (langer dan vier jaar) 1%. Bij mensen van 25 jaar leeft één
  op de vijf (19,8%) in armoede en 1 op de vijftig (2%) in langdurige armoede. Bij mensen
  van 50 jaar oud is de kans op armoede 11,9% en langdurige armoede 4% - 4 x zo groot als
  onder gepensioneerden. Bron: De Volkskrant.
 • 3-mrt-2016 Het aantal daklozen neemt sterk toe. In 2009 waren er circa 18 duizend mensen
  zonder vaste woon- of verblijfplaats, afgelopen jaar was dit opgelopen tot circa 31 duizend.
  Een op de vijf daklozen is vrouw. Illegale daklozen worden in deze cijfers niet meegenomen.
  Bron: CBS.
 • 12-feb-2016 Toename betalingsachterstanden bij leningen en hypotheken komt ten einde.
  Er zijn nu 777.788 mensen die hun betalingsverplichtingen niet nakomen. (juli: 777.767).
  Consumenten zijn door de economische crisis waarschijnlijk terughoudender geworden
  om nieuwe leningen aan te gaan. Ook worden er minder makkelijk nieuwe leningen
  verstrekt. Mensen die hun rekening niet betalen worden bij BKR geregistreerd bij een
  betalingsachterstand van gemiddeld drie maanden. Bij hypotheken is dit vier maanden.
  Bij andere betalingsverplichtingen (huur, belasting, zorgverzekering en energie) lopen
  de achterstanden nog wel op. Bron: BKR.
 • 18-jan-2016 Mensen in de leeftijd van 55 tot 65 jaar lopen het grootste risico om langdurig
  in de armoede terecht te komen. Dat komt omdat een deel van die groep plots weer van
  een uitkering moet leven na ontslag of bij arbeidsongeschiktheid en daar ook langer
  afhankelijk van blijft. Bron: NOS.
 • 24-dec-2015 Personen met een beslag op salaris of uitkering hoeven voortaan nauwelijks
  nog persoonlijke informatie te verstrekken met de nieuwe aanpak van staatssecretaris
  Klijnsma. Het is de bedoeling dat iemand met forse schulden altijd genoeg geld overhoudt
  om van te leven. Bij tienduizenden huishoudens met schulden lukt dit nu niet. Bron: ANP.
 • 29-okt-2015 84.000 minder huizen onder water. Begin 2015 zijn er 1,4 miljoen huishoudens
  met een fiscale hypotheekschuld die hoger is dan de waarde van eigen woning. Dit komt
  neer op een percentage van 32 % van de huishoudens met een eigen woning, dus nog steeds
  één op de drie huishoudens. Vorig jaar keerde het tij langzaam als gevolg van de voorzichtige
  stijging van de huizenprijzen. Bron: CBS.
 • 17-okt-2015 Bijna 300.000 wanbetalers van de zorgpremie. Er is dan sprake van een
  betalingsachterstand van zes maanden of meer. Het Zorginstituut Nederland legt beslag op
  de maandelijkse zorgpremie en legt ook een forse boete op. De bestuursrechterlijke premie
  bedraagt 130% van de standaardpremie. Je blijft wel verzekerd, maar kunt pas uit de regeling
  als je schuld volledig is afgelost. Meer dan 200.000 wanbetalers zitten 'slechts' enkele maanden
  bij het Zorginstituut. Bijna 100.000 volwassenen hebben dit al 4 tot 5 jaar. Zie voor meer
  informatie het filmpje hierover van Zorginstituut Nederland. Bron: De Telegraaf.
 • 15-sep-2015 Wat betekent Prinsjesdag voor u? Op de website van het Nibud vindt u de
  veranderingen voor u in 2016. Bron: www.nibud.nl
 • 15-aug-2015 De spaarrente is in juli verder gezakt naar 1,31 % volgens www.geld.nl. Volgens
  www.moneyou.nl is de spaarrente nu onder de 1% gezakt, namelijk 0,99%. Na de renteverlaging
  van de Europese Centrale Bank (ECB) in juni hebben de meeste banken dezelfde maand de
  spaarrente verlaagd en in een aantal in juli. De dalingen zijn nog niet voorbij. Ook in augustus
  daalt de rente op bijvoorbeeld spaardeposito’s. Extra zuur voor spaarders die meer dan
  € 21.139,- op hun bankrekening hebben staan. Zij betalen 30% belasting over een fictief
  rendement van 4% wat neerkomt op 1,2% vermogensbelasting. Bron: geld.nl en moneyou.nl
 • 25-juni-2015 De helft van de huishoudens met een inkomen van minder dan € 1.750,- netto
  per maand gaat dit jaar niet op vakantie. Van de huishoudens met een netto-inkomen meer
  dan € 2.500,- per maand gaat 14% niet op vakantie. De huishoudens met een laag inkomen
  die wel op vakantie gaan, gaan hooguit een weekje. Hogere inkomens gaan doorgaans twee
  tot drie weken op vakantie. Bron: Nibud
 • 26-mei-2015 Het lijkt beter te gaan met de economie, maar het aantal mensen met schulden
  neemt toe en die schulden worden ook nog eens groter. In 2014 waren er 92.000 aanmeldingen,
  in 2013 waren dit er 89.000. De gemiddelde schuld steeg in een jaar tijd van 37.700 euro naar
  38.500 euro. Meer mensen met lage inkomens en een uitkering melden zich. De schulden
  zijn ook vaker onoplosbaar. Bron: NVVK.
 • 30-apr-2015 Vanaf 1 juli kunnen alle verkeersboetes vanaf € 225,- standaard in termijnen
  betaald worden. Dat schrijft staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie vandaag
  in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil hiermee zoveel mogelijk voorkomen dat mensen die
  wel willen betalen, maar niet direct kunnen betalen, onnodig op kosten worden gejaagd of
  uiteindelijk gegijzeld worden. Bron: www.rijksoverheid.nl.
 • 24-apr-2015 Bijna 113.000 consumenten (12.000 meer dan vorig jaar) in de problemen met de
  hypotheekbetaling. De cijfers over het eerste kwartaal zijn wel bemoedigend omdat er dit
  kwartaal 1.5000 personen meer in de problemen kwamen ten opzichte van een stijging van
  5.800 mensen in het eerste kwartaal van 2014. Bron: BKR.
 • 17-nov-2014 Nederland is op papier uit de crisis. Toch hebben veel Nederlanders nog grote
  moeite om zich financieel te redden en rekeningen op tijd te betalen. 21% van de Nederlanders
  heeft regelmatig moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Van de ondervraagden vindt 10%
  de financiële situatie in Nederland zo slecht dat ze overwegen elders in Europa te gaan wonen.
  Van de jongeren tot 24 jaar denkt zelfs 17% hierover na. Slechts 14% van hen denkt dat zij
  het beter gaan krijgen dan hun ouders. Dit is het laagste percentage in geheel Europa.
  Als eerste wordt op kledinguitgaven (75%) bezuinigd. Daarna wordt op uitgaan en uit eten
  gaan (74%), gevolgd door uitgaven voor voedsel (40%). Als er toch geld geleend wordt, is
  dit bij familie (8%) vrienden (4%) of de eigen bank (3%). Redenen die mensen aangeven als
  oorzaak van hun geldproblemen zijn voornamelijk het verliezen van werk (79%), gestegen
  kosten in de gezondheidszorg (63%), maar ook bijvoorbeeld een scheiding (61%) zorgt voor
  minder geld in de portemonnee. Bron: www.intrum.com
 • 30-sep-2014: Nederlanders letten over het algemeen goed op hun uitgaven (90%). De helft zegt
  zelfs ‘heel goed’ op te letten (52%). Een meerderheid spaart (87%), heeft het afgelopen jaar
  niet rood gestaan (58%) en heeft geen betalingsherinneringen gehad (66%).
  Bron: www.wijzeringeldzaken.nl
 • 16-sep-2014: Prinsjesdag 2014 - Op de huurtoeslag wordt niet bezuinigd! Mensen die na verkoop
  van hun woning een restschuld op hun oude hypotheek overhouden, krijgen nu maximaal 15 jaar
  (i.p.v. 10 jaar) de tijd om dat bedrag af te lossen! Volg de link om te zien wat er nog meer
  voor plannen zijn gemaakt. http://www.geldenrecht.nl/artikel/2014-09-17/wat-bracht-prinsjesdag
  Bron: www.geldenrecht.nl
 • 28-aug-2014: Het afgelopen halfjaar zijn er 18.926 consumenten bijgekomen met achterstand op
  hun lening. Deze stijging is ongeveer even groot als de stijging van het vorige halfjaar.
  Elk halfjaar is er sprake van een toename van het aantal betalingsproblemen met zo′n 3%.
  In totaal zijn er nu bijna 760.000 consumenten in financiële problemen. Bron: www.bkr.nl
 • 31-jul-2014: Bijna zes op de tien gemeenten kwamen vorig jaar niet uit met het hen toebedeelde
  rijksbudget voor de bijstandsuitkering. Een kwart noteerde een tekort van meer dan tien procent.
  Vooral kleine gemeenten redden het niet en moesten zelf bijpassen. Er zijn ook gemeenten die
  minder kwijt waren. In totaal bezien toch een overschot van 249 miljoen euro = 2,7% op het
  bijstandsbudget. Voor het eerst sinds 2008 dus landelijk een overschot. Dit blijkt uit het
  Divosa-monitor over 2013. Bron: www.binnenlandsbestuur.nl
 • 19-jun-2014: Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen voor de vierde maand op rij
  is afgenomen. In mei 2014 kwam het aantal WW-uitkeringen uit op 436.000, 8.000 minder dan in
  april. De werkloosheid daalde doordat er meer mensen betaald werk kregen: er waren meer vacatures
  en uitzenduren begin dit jaar. Zowel de daling van de werkloosheid als de toename van de werkzame
  beroepsbevolking was het grootst bij 25- tot 45- jarigen.
 • 14-jun-2014: Het aantal mensen met grote financiële problemen is vorig jaar met 5.000 toegenomen
  tot 89.000. Ook de hoogte van de schulden is gestegen ten opzichte van een jaar eerder.
 • 30-mei-2014: In het eerste kwartaal steeg het aantal mensen met een bijstandsuitkering met
  13.000 tot 426.000. Het prille economische herstel vertaalt zich in een daling van het aantal
  WW-uitkeringen en een lichte toename van het aantal vacatures. Bron: CBS
 • 14-mei-2014: Ruim 800.000 Nederlanders hebben noodgedwongen een betalingsregeling getroffen
  met hun verzekeraar. CZ: 133.000 klanten; Menzis: 200.000 klanten. Mensen worden overvallen
  door de rekening die ze na een ziekenhuisbehandeling of -opname in één keer moeten
  moeten betalen. Volgens Achmea biedt zelfs de betalingsregeling voor 10 - 15 % van de mensen
  geen soelaas. Bron: www.telegraaf.nl
 • 24-apr-2014: Het afgelopen halfjaar zijn er 8.769 consumenten met een betalingsachterstand op
  de hypotheek bijgekomen. In totaal zijn er, per 1 april 2014, 100.581 consumenten die moeite
  hebben om hun hypotheeklasten te betalen. Op dit moment registreert BKR hypotheken alleen
  bij problematische achterstanden. BKR registreert dus niet iedere hypotheek en ook niet de
  hoogte van een hypotheek. Bron: www.bkr.nl
 • 28-feb-2014: Het aantal mensen in de bijstand is het afgelopen jaar met 33.000 gestegen, de
  grootste stijging sinds 2009. Eind december ontvingen in totaal 413.000 mensen bijstand. Bron: CBS.
 • 26-feb-2014: 120.000 Wanbetalers op zorgpolissen hebben tot en met februari een totale
  betalingsachterstand van 837 miljoen euro. De kosten voor degenen die wel betalen, lopen per
  maand met 20 miljoen op. De achterstand bedraagt soms 3 tot 5 jaar. Begin februari hadden
  320.656 mensen tenminste zes maanden lang hun zorgpolis niet betaald en nog enkele
  honderdduizenden tenminste twee maanden.
 • 24-jan-2014: Huishoudens hebben in november 0,2 % meer besteed aan goederen en diensten
  dan vorig jaar. De eerste toename in bijna tweeënhalf jaar.
  Record faillissementen in 2013: 12.306, 10 procent meer faillissementen dan in 2012.
  De meeste faillissementen in handel en bouw. In 2013 bijna 100.000 werklozen erbij.
  Het aantal WW-uitkeringen is in december met 19.000 toegenomen. Bron: CBS
 • 22-jan-2014: Het afgelopen halfjaar zijn er ruim 20.000 consumenten bijgekomen met een
  betalingsachterstand op hun lening. In totaal zitten er nu bijna 740.000 consumenten
  in de financiële problemen. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse BKR Kredietbarometer. Bron: BKR
 • 22-okt-2013: De laatste drie maanden kochten consumenten 1,5 % minder boodschappen in de
  supermarkt. Dure verswaren en snoepgoed blijven vaker liggen. Frisdrank en energiedrankjes zijn
  minder populair. De verkoop van limonade groeit. Ook die van broodbeleg omdat mensen vaker
  hun eigen lunch meenemen naar hun werk. Bron: NHD
 • 2-okt-2013: In het derde kwartaal van 2013 hebben in totaal 21.400 huishoudens de aankoop van
  hun woning gefinancierd met Nationale Hypotheek Garantie. Dat is 22% meer dan in het tweede
  kwartaal van 2013 (17.600). Zoals verwacht, is het aantal ontvangen verliesdeclaraties verder
  toegenomen. In de eerste drie kwartalen van 2013 werden in totaal 3.427 verliesdeclaraties
  ontvangen. In dezelfde periode van 2012 waren dat er 2.560. Deze toename is in lijn met de
  verwachting dat in 2013 ongeveer 4.500 verliesdeclaraties zullen worden ingediend.
  Bron: www.nhg.nl
 • 28-sep-2013: 60% van de scholieren schaamt zich over schulden die gemaakt zijn (in 2010: 68%).
  Nog slechts 54 % van de scholieren wil later rijk worden (in 2010: 65%). www.wwjb.org
 • 30-aug-2013: Eind juni ontvingen 400.000 mensen een bijstandsuitkering, zesduizend meer dan
  een kwartaal eerder. In de eerste helft van 2013 is het aantal bijstandsontvangers met ruim
  21 duizend toegenomen. Deze toename is groter dan die in geheel 2012.
  Sinds het vierde kwartaal van 2012 neemt het aantal jongeren tot 27 jaar met een bijstands-
  uitkering weer toe, tot 39 duizend eind juni 2013. Bron: www.cbs.nl
 • 4-jul-2013: Meer gedwongen verkoop van huizen, 2.284 woningeigenaren in de eerste zes
  maanden van dit jaar. Dit is een toename van 48% t.o.v. de eerste helft van vorig jaar
  (1.547 woningeigenaren). Bron: www.nhg.nl
 • 24-jun-2013:
  Op 1 juni jl. werd bij 314.000 mensen de zorgpremie ingehouden op loon of uitkering, omdat ze
  langer dan een halfjaar niet betaald hadden. In de eerste 5 maanden van dit jaar een toename van
  bijna 5 %. Bron: www.nos.nl.
 • 21-jun-2013:
  De werkloosheid is in Nederland opgelopen tot 8,3% van de beroepsbevolking. Er zijn deze maand
  659.000 werklozen. Het aantal werkloosheidsuitkeringen is gedaald (!) tot 378.000. Bron: www.cbs.nl.
 • 10-jun-2013:
  Ongeveer 1,3 miljoen huishoudens hadden eind vorig jaar een hypotheek waarvan de waarde
  hoger was dan die van hun woning, hun hypotheek stond dus onder water. Hun totale tekort
  bedroeg circa 65 miljard euro. Het probleem van onderwaarde blijft beperkt tot 'een specifieke
  generatie huizenbezitters'. De kwetsbare groep bestaat vooral uit huishoudens die de afgelopen
  10 jaar een huis hebben gekocht en nog niet veel hebben afgelost of gespaard. In totaal hebben
  Nederlandse huiseigenaren nog wel altijd overwaarde, in 2007 lag de gezamenlijke woningwaarde
  nog 700 miljard euro boven de totale hypotheekschuld. Bron: www.dnb.nl.
 • 8-jun-2013:
  In 4 jaar tijd is het aantal mensen dat zich aanmeldt voor schuldhulpverlening bijna verdubbeld.
  In 2012: 84.250 mensen (in 2008: 44.000). NVVK 56% van de aanvragers was man. De gemiddelde
  schuld bedroeg vorig jaar 33.500 euro (2008: 30.000 euro). Er zijn ook steeds meer huiseigenaren
  die aankloppen voor hulpverlening. In 2012: 16% (in 2011: 12%). Bron: binnenlands bestuur.
 • 5-jun-2013:
  60-plussers met een hypotheek in 2012 hebben veel vaker dan jongere huiseigenaren een
  aflossingsvrije hypotheek. Ruim een derde van de woningeigenaren van 60 jaar en ouder heeft
  geen hypotheek meer op de woning. Bron: www.cbs.nl.
 • 31-mei-2013:
  Sterkere stijging aantal bijstandsontvangers: 11.000 meer dan in het vorige kwartaal; net
  zoveel als de toename in geheel 2012. In totaal zijn er eind maart 390.000 bijstandsontvangers.
  De stijging is het grootst bij personen jonger dan 45 jaar: een stijging van 7.000 = 4 %. Bij de
  45-plussers bedroeg de toename 2 %. Bron: www.cbs.nl.
 • 16-apr-2013
  Ruim 80.000 huiseigenaren met een betalingsachterstand van vier maanden of langer, een stijging
  van 25% in het afgelopen jaar. 1,6 procent van het totaal aantal huiseigenaren in Nederland heeft
  op dit moment een achterstand. Bron: BKR.
 • 4-apr-2013:
  Steeds meer gezinnen in geldnood: 1 op de 5 huishoudens loopt het risico op problematische
  schulden of heeft deze al. 13% onderneemt geen actie. Veel mensen staan ook flink rood, terwijl
  je hier vaak bijna 15% rente voor betaalt. Bron: Rapport ‘Huishoudens in de rode cijfers’ van
  staatssecretaris Jetta Klijnsma.
 • 21-mrt-2013:
  Eigen woning van ruim één miljoen huishoudens (25%) staat onder water. Begin 2011 waren er
  4,2 miljoen huishoudens met een eigen woning. De waarde van deze woning is lager dan de fiscale
  hypotheekschuld. Dit betreft vooral (60%) eigenaren jonger dan 40 jaar. Deze groep heeft het
  eigen huis vaak gekocht in de periode vlak voordat de huizenprijzen gingen dalen en heeft nog
  maar een (klein) deel van de hypotheekschuld afgelost. Bij de huishoudens met een hoofdkostwinner
  tussen de 25 en 30 jaar is dat zelfs 75%. De gemiddelde onderwaarde is € 13.000,-. Begin 2011
  bedroeg de gemiddelde onderwaarde bij een huiseigenaar tussen de 25 en 35 jaar bijna € 30.000,-.
  Bij een 65-plushuishoudens was dat slechts zo′n € 1.000,--. Bron: http://www.cbs.nl
 • 6-mrt-2013:
  Vrouwen verdienen bijna de helft minder dan mannen. In 2011 verdienden de vrouwen
  gemiddeld € 33.000,-- bruto. Dat is 55% van het gemiddelde inkomen van hun mannelijke
  collega's dat op € 58.000,-- bruto uitkwam. Het inkomensverschil is vooral groot onder
  (gehuwd) samenwonende werknemers met kinderen. Nederland behoort met het beloningsverschil
  tussen mannen en vrouwen tot de middenmoot in de EU. Bron: www.cbs.nl
 • 13-feb-2013:
  'Meer kinderen leven in armoede. Het aantal kinderen dat onder de armoedegrens leeft, is
  de afgelopen jaren gestegen. Volgens het SCP waren het er in 2012 377.000. Armoede vergroot
  de kans op sociale uitsluiting van kinderen. Kinderen schamen zich voor hun situatie'.
  Wees eerlijk naar de kinderen toe. Geef aan dat er geen geld is en zorg dat u grip krijgt
  op de situatie. Doorbreek de cirkel en zoek hulp. Bron: www.nhd.nl
 • Dec-2012:
  Eén op de 5 huishoudens heeft een te kleine financiële buffer, een spaarpotje voor
  onvoorziene uitgaven. Deze zou minimaal € 3.550,-- moeten zijn. Wilt u weten hoe groot uw
  financiële buffer moet zijn, bereken dit met de bufferberekenaar van het Nibud.